Opleiding

Werkplekondersteuning

Wie kent er niet de voorbeelden van mensen die na één enkele tip plotseling veel efficiënter met de PC overweg kunnen. Wij kunnen honderden van deze tips geven in alle soorten en maten. Hoe pakken we dat aan? Een cursus? Nee, die hebben uw medewerkers vast al gehad. Ze zouden geholpen zijn met iemand die over hun schouder meekijkt en direct werkzame tips kan geven. Wij zijn een groep van mensen voor wie software gesneden koek is.

Cursussen

Hoe gebruiksvriendelijk de toepassingen ook zijn, het kost toch altijd weer meer tijd dan verwacht om een pakket te leren kennen. En als gebruikers er eindelijk mee overweg kunnen, dan blijken soms inefficiënte gewoonten de productiviteit en het gebruiksgemak te verminderen. Om onnodig tijdverlies en frustratie te voorkomen ligt het voor de hand om gebruikers voor te bereiden op hun taak middels een korte cursus.

BIRD Automation heeft door de jaren heen duizenden gebruikers opgeleid. De werkwijze is daarbij gebaseerd op zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid en individuele inbreng. 

Concreet

  • Uitvoeren van vooronderzoek om de opleidingsnoodzaak te bepalen en de eindtermen vast te stellen.
  • Verzorgen van klassikale cursussen in een leslokaal, maar ook van individuele lessen op de eigen werkplek.
  • Verzorgen van beginnerscursussen, maar ook van cursussen voor zeer gevorderde gebruikers om in te gaan op zeer specifieke problemen.
  • Cursussen: Word VBA, Excel VBA, Access VBA, Internet gebruik, HTML, ASP.NET, Visio, Koppeling databases & internet en Crystal Reports.